O firmě

OSEP, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti elektrotechnických zařízení vysokého a velmi vysokého napětí po celé České republice.

Trafostanice a transformátory

 • prodej tranformátorů - nové a repasované
 • revize, údržba, pravidelný servis a opravy transformátorů
 • filtrace a sušení olejů filtračním zařízením zn. Micafil a separační jednotkou

Rozvodny vysokého napětí

 • montáž, opravy zařízení, údržba, pravidelný servis, revize
 • údržba pozemku u venkovních rozvoden (tráva, náletové dřeviny apod.)

Zkušebna VN a laboratoř olejů

 • diagnostické měření transformátorů
 • diagnostika poruch kabelů
 • zkoušky ochranných pomůcek pro elektrotechniku
 • diagnostika elektrických strojů točivých
 • napěťové zkoušky
 • laboratorní odběry a rozbory olejů

Provozování zařízení vysokého napětí

 • odborné provozování zařízení VN pro vlastníky zařízení (firmy, obce apod.)
 • údržba, pravidelný servis, revize, opravy zařízení

Ostatní služby

 • čerpání a přeprava olejů
 • manipulace s transformátory do hmotnosti 200 t
 • kvalifikovaný dozor při pracech na zařízení VN (B příkazy, odborné vedení montážních pracovníků)