Zkušebna VN a laboratoř olejů

Zkušebna VN

  • diagnostické měření transformátorů

  • diagnostika poruch kabelů

  • zkoušky ochranných pomůcek pro elektrotechniku

  • diagnostika elektrických strojů točivých

  • napěťové zkoušky

 

Laboratoř olejů

  • laboratorní odběry a rozbory olejů

  • vypracování hodnocení výsledků - komentáře k protokolu o zkoušce oleje