Rozvodny VN

Služby pro rozvodny vysokého napětí:

  • opravy zařízení, čištění, údržba, pravidelný servis, revize

  • výměny komponentů

  • údržba pozemku u venkovních rozvoden (tráva, náletové dřeviny apod.)